Puolijohdelaserin AM-modulointi ja -ilmaisu


Paluu kotisivulle
 

Puolijohdelaserin AM-modulointi
 

Laserin suora modulointi onnistuu helpoiten puolijohdelaserin tapauksessa. HeNe-laserin modulointi taas onnistuu parhaiten optisella tiellä sopivalla optosähköisellä komponentilla. Näitä useimmiten litiumniobaatilla toteutettuja modulaattoreita on vain kovasti vaikeasti tavallisen harrastajan saatavilla. Tällainen optinen modulaattori olisi kuitenkin mahdollista rakentaa vesipatsaan ja pietsosähköisen elementin avulla.

Puolijohdelaserin yleisin sovellus tänä päivänä on varmasti laserosoitin, joka on tarkoitettu käytettäväksi piirtoheitinesitysten elävöittämiseksi. Niinpä näiden komponenttien hinnatkin ovat pudonneet mukavasti ja saatavilla on niin irrallisia lasermoduleita kuin näitä osoittimiakin.

Laserin AM-modulointi on varsin helppoa, kunhan pitää parista asiasta huolen: ei ylimoduloida eika alimoduloida diodia !

Kokeiluihin voidaan valita joko näkyvän aallonpituuden laser tai infrapuna-alueelle osuva laser. Näkyvän aallonpituuden lasereita on nykyisin useita erivärisiä, mutta punainen ( n. 650 nm ) on yleisin. Näkyvistä aallonpituuksista vähän lyhyempiaaltoinen laser voi näyttää huomattavasti kirkkaammalta ja tämä tietenkin helpottaa säteen näkymistä rigejä suunnattaessa erityisen pitkillä kusoilla. Vihreä laser näkyisi parhaiten. Tässä on K3PGP:n laatima silmän herkkyyskäyrä:
 

 
Kuva: K3PGP:n laatima silmän herkkyyskäyrä
 
 

 

 
Kuva: 30 mW:n HeNe Laser halkaisee utuisen taivaan Viestikalliolla
Lasermodulit ja laserosoittimet sisältävät laserdiodin, johon on integroitu optinen Avalanche-diodi ja säätösilmukka joka ohjaa virtasyöttöistä regulaattoria. Avalanche-diodin funktiona on mitata laser-diodilta tulevaa optista tehoa ja säätää sille menevää virtaa regulaattorin kautta. Tällä säätösilmukalla on tietty aikavakio, joka on usein helposti modifioitavissa. Tämä voi tulla kyseeseen, mikäli mielii lineaarisen toiminnan tutkimiseen. Jos silmukkaan ei kuitenkaan kajota ja lasermodulin modulaattori rakennetaan sopivasti, päästään laitteella varsin turvallisesti kokeilemaan ilman pelkoa diodin rikkoutumisesta. Modulia voi itse asiassa moduloida sekä virran, että jännitteen avulla. Pienitehoista modulia voi moduloida yksinkertaisella sarjaregulaattorilla. Isompitehoinen diodi vaatii taas enemmän syöttövirtaa ja myös melko matalan lähdeimpedanssin teholähteelle. Itse olen käyttänyt 50 mW:n laserdiodin modulointiinkerettiläisesti jänniteregulointiä vähän tähän malliin:
 
 
Kuva: laser-modulin yksinkertainen jännitemodulointi
 

Regulaattorina toimii LM317. Tämä on se sama piiri, jolla voi tehdä videomodulaattorin ATV:lle, PWM-modulaattorin D/E-luokan RF-vahvistimiin, kitaravahvistimen jne... Kyseisessä kytkennässä haetaan ensin alin jännite, jolla diodi alkaa laseroimaan ja päätetään empiirisesti millä jännitteellä uskallamme 1 kmk:n arvoista lasermodulia moduloida, ja asetetaan
toimintajännite tähän puoleen väliin. Tämän DC-käyttöjännitteen päälle superponoidaan moduloiva AC-komponentti, joka voi olla vaikkapa audiota, esim. 800 Hz tai ylläolevan kytkennän tapauksessa välitaajuus, joka voi olla mitä vain liki DC:stä 100 kHz:iin. Tämän karkean esiasetteluprosessin jälkeen voidaan lähteä iteroimaan parempi moduloitavuus ajamalla diodille kaksiääninen testisignaali, esimerkiksi 20 + 30 kHz, sekä tarkastella oskilloskoopilla tai spektrianalysaattorilla syntyneen DSB-signaalin lineaarisuutta. Lineaarista toiminta-aluetta saa aika helposti sellaiset 30 dB, joka on aivan mainio SSB:n käyttöön tai monikantoaaltotoimintaan.

Oikeaoppisempi tapa moduloida ( ja siis tylsä ) on ajaa laserdiodia virtamuotoisesti sekä esimerkiksi rinnakkaisshuntilla moduloida diodin läpi kulkevaa virtaa. Tällainen kytkentä voisi olla sellainen, jossa jänniteregulaattori kytketään virtaregulaattoriksi sarjavastuksen avulla ja teho-FET:illä rakennetaan laserin rinnalle shuntti, joka on moduloitavissa hilan kautta. Aikaansaatava lineaarisuus on samaa luokkaa.
 
 

 
Kuva: Tyypillinen kaksiäänimodulaatiotulos laserin toimiessa lineaarisella alueellaan
 

DC-100 kHz viritettävä sivunauha saadaan kätevästi aikaiseksi esimerkiksi sekoittamalla 144 MHz:n signaali alas VLF:lle. Esimerkiksi käyttämällä 146 MHz:n paikallisoskillaattoria ( 2 * 73 MHz ) ja sekoittamalla 145.900 - 146.000 MHz signaali saadaan sopivan signaali kokeiluja varten. Jos laser-diodille rakennetaan säätösysteemi kokonaan uusiksi, voitaisiin 144 MHz:n signaali syöttää suoraan diodille, samaten vastaanotossa ilmaisutulos olisi suoraan 144 MHz. Nykyaikaisia laserdiodeja voidaan moduloida jopa usealla kymmenellä gigahertsillä ja muutaman gigahertsin modulointitaajuuden ovat jo tuiki tavallisia. Ilmaisussa ja vastaanotossa käytettävän Avalanche-diodin ominaisuuksien tulee luonnollisestikin olla tähän soveltuvia.

Modulaatiosyvyyttä ajatellen tehokkain modulaatio saavutetaan käyttämällä esimerkiksi 800 Hz:n kanttiaaltoa diodin 100 %:n
modulaatiosyvyyden aikaansaamiseksi. HeNe-laserilla tämä voidaan saada aikaiseksi mekaanisella katkojalla, esimerkiksi puhaltimen siivillä. Keskimääräinen teho tietenkin putoaa tässä useita desibelejä.

Eräs hieman eksoottinen tapa moduloida voisi olla veden heikkoja magneettisia ominaisuuksia käyttävä systeemi, jossa lasersäde johdatetaan vesimassan läpi, joka vesimassa on voimakkaassa vaihtelevassa magneettikentässä. Olisi mielenkiintoista kokeilla BPSK-modulaation aikaansaamista suoraan moduloimalla vesisäiliön sähkömagneettista käämiä...
 

Lasersignaalin modulaation AM-ilmaisu
 

Lasersignaalin vastaanotto ja sen modulaation AM-ilmaisu tapahtuu mukavasti nykyaikaisilla puolijohteilla. Ilmaisuun voidaan käyttää jopa punaista LED:iä paremman puutteessa. Huomattavasti parempi ilmaisija löytyy kuitenkin mm. videonauhurin raadosta IR-tunnistimista, joilla ilmaistaan nauhan kulkua ja mekaniikan statusta. Tarkoitukseen erityisesti suunniteltuja ilmaisijoita saa mm. Burr-Brown:ilta. OPT-sarjan ilmaisimet sisältävät integroidun ilmaisindiodin ja videovahvistimen. Kaistaleveys voidaan tyypillisesti suunnitteluvaiheessa valita yhden vastuksen arvoa muuttamalla.
 

 
Kuva: Burr-Brown OPT210:n kohinatehokynnyksen ja ilmaisukaistaleveyden riippuvuus takaisinkytkentävastuksesta
 

Ilmaisimia on tietenkin useita erityyppisiä, erilaisissa koteloissa ja erilaisille aallonpituuksille optimoituina. Niitä saa jopa integroiduilla suodattimilla varustettuina. Yleisimmän puolijohdelaserin aallonpituus, 650 nm sopii hyvin yksiin Burr-Brownin OPT210:n kanssa:
 

Kuva: Burr-Brown:in OPT210 suhteellinen ilmaisuherkkyys aallonpituuden funktiona
 

Vastaanotin täytyy rakentaa huolella suuren vahvistuksen takia, mutta myös 50 ja 100 Hz:n häiriöiden, sekä RF:n pitämiseksi pois vastaanottimesta. Myös ylimääräinen taustavalo on pidettävä kurissa. Käytettäessä ilmaisimena irrallisia diodeita, täytyy ne biasoida. Tämä tapahtuu usein etuvastuksella, mutta myös optista biasointia käytetään harrastelijaympyröissä. Jostain syystä optinen biasointi tuntuu toimivat jopa huomattavan paljon paremmin kuin sähköinen biasointi. Ehkäpä joku alan asiantuntija osaa selittää, mistä tämä ilmiö johtuu ?

Paras linkkibudjetti, jota voisi ajatella saavutettavan saadaan aikaiseksi vaikkapa 800 Hz:n 100 % AM-modulaation kautta. Mikäli tämä modulaatio toteutetaan sähköisesti puolijohdelaserilla, voidaan ilmaisu toteuttaa koherentisti sopivan ohjelmiston avulla. Vastaanottimena voisi olla vaikkapa em. OPT210 ja ilmaistu pientaajuinen spektri viedään PC:n äänikortille prosessoitavaksi. Tässä on K3PGP:n tämäntyyppinen mittaustulos 800 Hz:n signaalille, joka on 46 dB kohinan alapuolella ( ! ):
 

 
Kuva: K3PGP:n 60 sekunnin integrointiajalla ilmaistu 800 Hz signaali, joka on 46 dB kohinan alapuolella. K3PGP yrittää vakavissaan amatööri-laser-EME:ä.
 
 

Puolijohdeilmaisimia voidaan jäähdyttämällä herkistää samaan tapaan kuin mikroaaltovahvistimiakin ja niinpä jotkut harrastajat ovat rakentaneet Peltier-elementein jäähdytettyjä ilmaisimia. Toinen tapa saavuttaa erinomainen optinen herkkyys olisi käyttää valovahvistinputkia. Näitä on kovin vaikea löytää ja ne ovat varsin hinnakkaita komponentteja. Nämä PMT-putket ovat kuitenkin herkimpiä tunnettuja valonilmaisijoita ja niitä käytetään huippuherkissä tieteellisissä kojeissa mm, yksittäisten fotonien laskentaan. Hieman tavallisempia valomonistinputkia on kuitenkin käytössä ja toisinaan niihin törmää mm. puolustusvoimien poistomyymälöissä. Muita hyviä lähteitä voisivat olla sairaalakojeet, kiihdytinlaitteet, vanhat filminauhoittimet jne. Allaolevassa kuvassa on juuri filminauhoittimen PMT. Sen optinen herkkyys on parhaimmillaan sinisen värin kohdalla ja vaatisi parikseen vihreän laserin. Sinistä laseria saa vielä odotella.
 

 
Kuva: 480 nm:n valomonistinputki
 
 

Litiumniobaatti, kiinteä väliaine, jota käytetää mm. optosähköisissä modulaattoreissa
HeNe-laser, helium-neon-kaasu-laser
Avalanche-diodi, vyörydiodi
PMT, photomultiplier tube, monidynodinen valomonistinputki


 
Paluu kotisivulle
 
Updated 15.05.1999 Michael Fletcher, OH2AUE